Din webbläsare Internet Explorer är gammal, osäker och stöds inte längre, vi rekommenderar att du byter webbläsare.

Byt till Chrome, Firefox eller Edge för en bättre upplevelse.

4U komposit

Sedan kompositer gjorde sitt inträde på den svenska dentalmarknaden, har tandläkare strävat efter den ultimata kompositen. Egenskaper som kombinerar hanterbarhet, styrka och estetik. 4U™ har därför framtagits och utvecklats i nära samarbete med experter för att uppfylla de krav som tandläkare ställer idag vilket har lett till att 4U har blivit mångas förstahandsval.

4U™ är en universal komposit som bygger på nanoteknologi och har, efter 6 år på den svenska marknaden, blivit Nordentas mest sålda och omtyckta komposit. Anledningarna till att 4U™ har blivit så omtyckt är bland annat hanteringsegenskaperna med den rätta konsistensen samt dess sammansättning som ger hög kvalitet varje gång, oavsett vilken typ av fyllning.

  • Förmåga att adaptera till kavitetsväggarna
  • Förutsägbar färg och translucens
  • Möjlighet att skapa anatomisk form som bibehålls tills polymerisering.
  • Klibbar ej till instrumentet
  • Polerbarhet och förmåga att bibehålla sin ytjämnhet

Högt fillerinnehåll minskar krympning

4U bygger på en välbeprövad matris och har bland det högsta fillerinnehållet jämfört med många andra kompositer på marknaden. Genom att 4U™ är bifunktionellt och reagerar med fyra andra monomermolekyler säkerställs ett totalhärdat material. Fillerns huvudsakliga uppgift är att förstärka och förstyva materialet samt att ersätta så mycket av resinet som möjligt för att därigenom minska effekterna av krympning, missfärgningar etc. 4U™ höga fillerinnehåll bidrar även till en lägre vattenabsoption, vilket ger mindre expansion i fyllningen.

4U™ bygger på nanopartiklar

Kompositmaterial delas vanligtvis in efter fillertyp eller viskositet. Vid indelning av fillertyp finns idag microfillkomposit eller hybridkomposit. Nanopartiklar förekommer antingen som enstaka partiklar eller som agglomerat. 4U™ bygger på nanopartiklar som agglomerade bildar svampliknande partiklar genom en sintringsprocess. De flesta kompositerna på den svenska marknaden består av hårda oorganiska partiklar som är innesluta i en resinmatris. De oorganiska partiklarna kan bestå av kvarts, glas, zirkoniumdioxid och/eller amorfkiseldioxid. För att binda fillerpartiklarna till resinet behandlas dessa med ett bifunktionellt silan som ger maximal fillertillsats. Bis- GMA, resinet som finns i 4U™, minskar viskositeten sa att ytterligare filler kan tillsattas.

Naturlig ljusreflektion

En varaktig och naturlig ljusreflektion uppnås enkelt genom puts och optimeras tack vare 4U´s mindre fillerpartiklar. Ju jämnare fyllningens yta är, desto bättre reflekteras ljuset och ytan får ett glansigt och naturligt utseende. Mycket god hanterbarhet

En behaglig konsistens på komposit är av stor vikt. Ett högvisköst material blir ofta svårarbetat och kan lätt ge upphov till luftfickor medan ett lågvisköst material tenderar till att klibba mot instrumentet vid modellering. 4U har en konsistens som uppskattas av många och har dessutom en lång arbetstid, även under full operationsbelysning, vilket gör att kompositen kan bearbetas under ett stressfritt arbetstempo. Appliceringen ner i kaviteten underlättas av den långa smala designen på den yttersta tippen av kapseln, sa att materialet enkelt når kavitetsbotten och ger blåsningsfria fyllningsportioner. 4U™ talar sitt tydliga språk och påvisar att dess sammansättning och hanteringsegenskaper ger fyllningar som klarar krav på hög estetik och abrasionsresistens och ger fyllningar med lång livslängd.

Hög röntgenkontrast

Med en ökad mängd av filler ökar också röntgenkontrast, E-modul, nötningsresistens, tryck- och hållfasthet, för att uppnå maximalt resultat ska diametern hos de största och minsta partiklarna skilja så mycket som möjligt.