Din webbläsare Internet Explorer är gammal, osäker och stöds inte längre, vi rekommenderar att du byter webbläsare.

Byt till Chrome, Firefox eller Edge för en bättre upplevelse.

Master Exact är en välbeprövad och mycket populär produkt

Master Exact är en välbeprövad och mycket uppskattad a-silikon (polyvinylsiloxan), främst för sina goda hanteringsegenskaper och dess exakta detaljåtergivning.

En högt värderad egenskap hos Master Exact putty är dess unika konsistens som gör den extremt lättblandad och kan enkelt sättas på plats i munnen utan att påföra onödigt tryck under avtrycks- tagning. De hydrofila egenskaperna hos Master Exact bidrar till att ge avtrycken hög precision och detaljåtergivning. Det färdiga avtrycket avlägsnas lätt ur munnen och återhämtar sig direkt från deformation. Tack vare dess färgkombinationer med tydliga kontraster, underlättas läsbarheten hos det färdiga avtrycket.

Rätt val av avtrycksmaterial och avtrycksteknik är ofta helt avgörande för hur slutresultatet ska bli. Ett avtrycksmaterial med rätt komposition av egenskaper och där dessa är stabila och till- förlitliga, är en förutsättning för att kunna levererar säkra avtryck varje gång.

Viskositeten hos materialen kan vara helt avgörande för hur åter- speglingen av detaljer framträder i avtrycken. Ett material som minimerar risken för luftblåsor och släp är att föredra då dessa bidrar till att avtryck många gånger behöver tas om. Att materialen har en lämplig färgkombination underlättar läsbarheten hos det befintliga avtrycket.

Master Exact är ett flexibelt material som är konstruerat för att fungera som ett heltäckande a-silikonmaterial och finns i olika viskositeter. Master Exact Light har mycket goda hydrofila- och tixotropiska egenskaper och är idealisk som sprutmaterial för enfas avtryck för kronor, broar, inlay, onlay samt för del- eller helproteser. Även lämplig vid korrekturavtryck (2-steg).

Master Exact Medium Light har en mediumkonsistens med god flytbarhet och används med fördel som en Pressure Spot Indicator dvs används för att påvisa tryckställen på ny eller befintlig partiell- eller helprotes. Kan också användas som sprutmaterial för enfas avtryck för kronor, broar, inlay, onlay samt för del- eller helproteser. Även lämplig vid korrekturavtryck (2-steg). Master Exact Putty skedmaterial har en fördelaktig konsistens som är enkel och smidig att bearbeta vid handblandning. Materialet bearbetas snabbt till en homogen massa strax före avtryckstagningen är därför mycket uppskattad av tandvårds- personal.

Master Exact Blend Putty skedmaterial samma fördelaktiga konsistens som Master Exact Putty, fast avsedd för maskinell blandning.